فیلم Power Rangers

معرفی فیلم سینمایی Power Rangers | رنجرهای نوجوان

اطلاعات کامل از فیلم سینمایی Power Rangers

سبک فیلم: اکشن, علمی-تخیلی

مدت زمان و گروه سنی: ؟؟

داستان فیلم: ماجرای ﻓﯿﻠﻢ Power Rangers ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﻨﺞ ﺑﭽﻪ ﯼ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ به نام های زَک، کیمبرلی، بیلی، ترینی، و جیسون ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﺸﺎﻥ Angel Grove ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻗﻀﺎﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻣﺎ بعد از برخورد با یک سنگ عجیب، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ. ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺗﯿﻢ ﭘﺎﻭﺭ ﺭﻧﺠﺮﺯ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺷﻮﺩ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﻨﺪ.

بازیگران و نقش هایشان: ﺩﺍﮐﺮ ﻣﻮﻧﺖ ﮔﺎﻣﺮﯼ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺟﯿﺴﻮﻥ ﻟﯽ ﺍﺳﮑﺎﺕ (ﺭﻧﺠﺮ ﻗﺮﻣﺰ)، ﺁﺭ ﺟﯽ ﮐﺎﯾﻠﺮ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﻠﯽ (ﺭﻧﺠﺮ ﺁﺑﯽ)، ﻧﯿﻮﻣﯽ ﺍﺳﮑﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮐﯿﻤﺒﺮﻟﯽ (ﺭﻧﺠﺮ ﺻﻮﺭﺗﯽ)، ﺑﮑﯽ ﺟﯽ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﯾﻨﯽ (ﺭﻧﺠﺮ ﺯﺭﺩ)، ﻟﻮﺩﯼ ﻟﯿﻦ ‏(فیلم Monster Hunt‏) ﺩﺭ ﻧﻘﺶ زَک تیلور (ﺭﻧﺠﺮ ﺳﯿﺎﻩ)، ﺍﻟﯿﺰﺍﺑﺖ ﺑﻨﮑﺲ (فیلم The Hunger Games) ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺭﯾﺘﺎ، ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﮐﺮﺍﻧﺴﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ Zordon ، ﺩﯾﻮﯾﺪ ﺩﻧﻤﻦ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺳﻢ ﺍﺳﮑﺎﺕ ﻭ ﺑﯿﻞ ﻫﯿﺪﺭ ﺻﺪﺍﭘﯿﺸﻪ ﯼ Alpha 5، ﻟﯿﺴﺎ ﺑِﺮﯼ، ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﺳﺎﺑﻮﻧﮕﻮﯼ و ﻣﻮﺭﮔﯿﻦ ﺗﯿﻠﺮ ﮐﻤﺒﻮﻝ.

این فیلم بر اساس ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ که ﺣﯿﯿﻢ ﺳﺒﺎﻥ و ﺷﻮﮐﯽ ﻟﻮﯼ خالقان آن هستند. در فیلم Power rangers قرار است شاهد ماجراجویی ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﯼ باشیم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﯾﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺩﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﺑﺸﺮﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻭﺭﺍﻧﯽ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، تکاورانی که باید شهرشان را نجات دهند. تازه ترین تریلر منتشر شده، این حرف ها را کاملا تایید می کند.

تاریخ شروع اکران: ۲۴ ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۷ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۹۶

کارگردان / نویسنده (ها): ﺩﯾﻦ ﺍﯾﺰﺭﺍﻻﯾﺖ / ﺟﺎﻥ ﮔﺘﯿﻨﺰ ‏(فیلمنامه)، ﻣﺖ ﺳﺰﺍﻣﺎ (داستان)، ﺑﺮﮎ ﺷﺎﺭﭘﻠﺲ، ﻣﯿﺸﻞ ﻣﻮﻟﺮﻭﻧﯽ ﻭ ﮐﯿﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﺮﻭﻧﯽ

موزیک: ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺗﺎﯾﻠﺮ

ناشر فیلم: ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻻﯾﻨﺰﮔﯿﺖ

زبان و کشور: انگیسی و ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ

بودجه ساخت / فروش باکس آفیس:  ۱۰۵ تا ۱۲۰ میلیون / ؟؟

تهیه کننده (ها): ﺣﯿﯿﻢ ﺳﺒﺎﻥ، ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﮐﯿﺴﻨﺘﺎﯾﻨﯽ، ﻭﯾﮏ ﮔﺎﺩﻓﺮﯼ ﻭ ﻣﺎﺭﺗﯽ ﺑﻮﻭﻥ

پست های مرتبط:

¤ اولین کلیپ رسمی فیلم پاور رنجرز + پنج پوستر شگفت انگیز و جدید!
¤ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ پاور رنجرز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ | ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼﻗﻬﺮﻣﺎﻥ
¤ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﯿﻠﻢ پاور رنجرز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ | ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
¤ ﺍﻟﯿﺰﺍﺑﺖ ﺑﻨﮑﺲ ﻭ ﺑﮑﯽ ﺟﯽ ﺩﺭ ﻋﮑﺲ ﺟﺪﯾﺪ پاور رنجرز | ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ
¤ تریلر جدید فیلم سینمایی پاور رنجرز را اکنون تماشا کنید
¤ در پوستر بریتانیایی پاور رنجرز زمان مورفین رسیده است!

تریلر رسمی و پوستر:Power Rangers 2017

[آخرین بروزرسانی: ۱۷ اسفند]

Rating: 3.5. From 2 votes.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.