فصل دوم Outsiders

فصل دوم سریال Outsiders – تصاویر جدید از اپیزود دوم

بعد از اینکه دیروز شاهد انتشار اولین تصاویر از اپیزود ۱ فصل دوم Outsiders بودیم، امروز شبکه تلویزیونی WGN America چند عکس جدید از اپیزود دوم این فصل را منتشر کرد که در آنها می توانیم تعدادی از کاراکترهای اصلی سریال مثل Li’l Foster و کلانتر وید هافتون را ببینیم.

اگر این سریال را دیده باشید ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ که ﺩﺍﺳﺘﺎن آن ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺍﯼ است ﮐﻪ ﺍﻋﻀﺎﯾﺶ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍُﺧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اند ﻭ ﺩﺭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻋﻬﺪ ﻭ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯾﺸﺎﻥ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ این قبیله که Farrell نام دارند ﺑﻪ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻘﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺣﺪ ﻭ ﻣﺮﺯﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺎﺭﻝ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺒﺮﺩﯼ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ. بعد از ماجراهای فصل اول، در اپیزودهای آینده قرار است شاهد جنگ ها و خون ریزی های بیشتری باشیم، چرا که افراد بیشتری سعی می کنند تا به هر نوعی به این قبیله آسیب برسانند. اگر هم تاکنون این سریال را ندیده اید، تماشای آنرا به شدت پیشنهاد می کنیم.

ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ Outsiders ﻣﯽ توانیم ﺑﻪ ﯾﻮﻫﺎﻧﺎ ﻣﺠﯿﻨﻠﯽ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﺎﻟﯿﻮﯾﺎ ﻓﺎﺭﻝ، ﺩﯾﻮﯾﺪ ﻣﻮﺭﺱ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﮓ ﻓﺎﺳﺘﺮ ﻓﺎﺭﻝ، ﺭﺍﯾﺎﻥ ﻫﺮﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻟﯽ’ ﻝ ﻓﺎﺳﺘﺮ ﻓﺎﺭﻝ، ﮐﺎﯾﻞ ﮔﺎﻟﻨﺮ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻫﺎﺳﯿﻞ، ﺗﺎﻡ ﺭﺍﯾﺖ، ﮔﯿﻼﻥ ﺍَﻟِﮑﺴﯽ، ﻣﺎﺭﮎ ﺟﻔﺮﯼ ﻣﯿﻠﺮ، ﺟﻮ ﺍﻧﺪﺭﺳﻮﻥ، ﺑﯿﻠﯽ ﻫﭙﻔﯿﻨﮕﺮ، ﺗﯿﻨﺎ ﺍﻟﮑﺴﯿﺲ ﺁﻟﻦ ﻭ ﺗﺪ ﻭﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺍﺷﺎﺭﻩ کنیم. پخش فصل جدید قرار است ﺍﺯ ۲۴ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ‏( ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻬﻤﻦ ۹۵‏) آغاز شود. تصاویر اپیزود اول فصل دوم Outsiders را می توانید از این لیـنـک ببینید.


Outsiders

سریال Outsiders

فصل دوم Outsiders

فصل دوم سریال Outsiders

No votes yet.
Please wait...