هیو جکمن را در تصویر جدید فیلم Logan ببینید

طی چند ماه اخیر، مخصوصا در فصل پاییز، تصاویر و ویدیوهای مختلفی از فیلم سینمایی Logan منتشر شد که به لطف همین تصاویر و ویدیوها، اطلاعات نسبتاً کاملی از فیلم جدید هیو جکمن داریم. حال امروز هیو جکمن و کارگردان فیلم ﺟﯿﻤﺰ ﻣﻨﮕﻮﻟﺪ، تصویری جدید از فیلم Logan منتشر کردند که در آن می توانیم Wolverine را در کنار یک اتومبیل ببینیم. این عکس را در کنار چند عکس دیگر، در انتهای پست مشاهده کنید.

در فیلم Logan قرار است پایان داستان پر فراز و نشیب Wolverine را مشاهده کنیم، این فیلم که دهمین عنوان از فرانچایز مردان ایکس به شمار می رود و ادامه ای بر ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﯾﮑﺲ: ﻭﻟﻮﺭﯾﻦ ‏(۲۰۰۹‏) ﻭ ﻭﻟﻮﺭﯾﻦ ‏(۲۰۱۳‏) ﺍﺳﺖ، روایتگر ماجرایی جدید است که برای لوگنِ میانسال رقم می خورد، ﺳﺎﻝﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ X-Men: Days of Future Past، ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻬﺶﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﻟﻮﮔﻦ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﻩ، ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺯﻭﺩﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺍﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺭﻭﺩ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ X، ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻟﻮﺭﺍ ‏(X-23‏) ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﻟﻮﮔﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺳﯿﻨﯿﺴﺘﺮ ﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ. علاوه بر تریلر، بسیاری از تصاویر و خبرهای منتشر شده حضور کاراکتر ﻟﻮﺭﺍ ‏(X-23‏) را تایید کرده اند.

پیشنهاد: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻓﯿﻠﻢ Logan ﺭﺍ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ، ﺳﻮﻣﯿﻦ Wolverine

حال که لوگن شکسته شده و قدرت های جوانی را ندارد، احتمالا طی اتفاقات فیلم با چالش های سخت و دررناکی روبرو می شود، همانطور که پیش از این هم اشاره کردیم، به احتمال زیاد داستان فیلم بر روی همین موضوعِ مسن شدن لوگن و کم شدن قدرت هایش تمرکز دارد. لازم به گفتن است که نویسندگان فیلم داستان جالبی را برای بستن داستان این کاراکتر پرطرفدار انتخاب کرده اند. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ علاوه بر هیو جکمن، ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺕ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺍﮔﺰﺍﻭﯾﻪ ‏(ﯾﮏ ﺟﻬﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺩﻭﺭﺁﮔﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺲ ﻭ ﺭﻫﺒﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﯾﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ‏)، ﺭﯾﭽﺎﺭﺩ ﺍﯼ ﮔﺮﺍﻧﺖ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺩﮐﺘﺮ ﺯﻧﺪﺭ ﺭﺍﯾﺲ، ﺑﻮﯾﺪ ﻫﺎﻟﺒﺮﻭﮎ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﭘﯿﺮﺱ، ﺍﺳﺘﯿﻮﻥ ﻣﺮﭼﻨﺖ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻟﯿﺒﺎﻥ، ﺩﺍﻓﻨﻪ ﮐﯿﻦ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻟﻮﺭﺍ ﮐﯿﻨﯽ، ﺍﻟﯿﺰﺍﺑﺖ ﺭﻭﺩﺭﯾﮕﺰ و ﻟﻮﺭﻥ ﮔﺮﻭﺱ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺎﮐﺲ ﻗﺮﻥ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻮﻡ ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۷ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺳﯿﺰﺩﻫﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۵ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻟﻮﮔﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺑﻬﺎﺭﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭﺧﺸﯿﺪ! تصویر جدید را در کنار دیگر تصاویر تاریک فیلم مشاهده کنید:

 

Logan Logan 2017
فیلم Logan 2017
No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.