سریال Marco Polo

سریال Marco Polo بعد از دو فصل در نتفلیکس لغو شد

سفر مارکو پولو در Netflix به پایان رسید. شبکه تلویزیونی Netflix سریال درام-تاریخی Marco Polo که داستان آن در قرن سیزدهم میلادی روایت می شود را برای فصل سوم تمدید نکرد و بعد از دو فصل به کار آن پایان داد. پخش فصل اول سریال Marco Polo (ده اپیزود) از دسامبر ۲۰۱۴ آغاز شد، یک سال بعد از آن در دسامبر ۲۰۱۵ یک اپیزود ویژه کریسمس از این سریال پخش شد، فصل دوم هم از جولای ۲۰۱۶ روی آنتن این شبکه رفت. Marco Polo در واقع اولین سریال Netflix بود که برای پخش جهانی در ایالات متحده توسعه یافت. ﺟﺎﻥ ﻓﻮﺳﮑﻮ خالق، ﺩﻧﯿﻞ ﻣﯿﻨﺎﻫﺎﻥ، ﺩﯾﻮﯾﺪ ﭘﺘﺮﺍﺭﮐﺎ و ﺟﺎﻥ ﻣﯿﺒﻮﺭﯼ تعدادی از کارگردانان این سریال هستند. Marco Polo طی این دو سال توانست برنده و نامزد دریافت جوایز مختلفی شود که از آنها می توانیم به ‘ﺟﺎﯾﺰﻩٔ ﺍﻣﯽ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪﻩ ۲۰۱۵ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻦ’ اشاره کنیم.


ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﯾﺎﻝ که ﻗﺮﻥ ﺳﯿﺰﺩﻫﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ از ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﺹ ﻭ ﻃﻤﻊ، ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺯﻭﺭﮔﻮﯾﯽ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﯼ ﮐﺜﯿﻒ، ﻣﺎﺭﮐﻮ ﭘﻮﻟﻮ ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩ ﻭﻧﯿﺰﯼِ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻗﻮﺑﻼﯼ ﺧﺎﻥ، ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻭ …
در این سریال بازیگران مختلفی از جمله ﻟﻮﺭﻧﺰﻭ ﺭﯾﮑﻠﻤﯽ (فیلم Hybris) در نقش مارکو پولو، ﺑﻨﺪﯾﮑﺖ ﻭﺍﻧﮓ (Doctor Strange) در نقش ﻗﻮﺑﻼﯼ ﺧﺎﻥ، ﺟﻮﺁﻥ ﭼﻦ (فیلم Lifeline) در نقش ملکه Chabi، ﺭﻣﯽ ﻫﯽ (فیلم Better Man)، ﺭﯾﮏ ﯾﺎﻥ، ﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﮐﺪ، ﺯﻭ ﺯﻭ (Last Flight)، ﺗﺎﻡ ﻭﻭ (فیلم Da Vinci’s Demons) و ﺍﻭﻟﯿﻮﯾﺎ ﭼﻨﮓ نقش آفرینی می کنند.

ﺭﯾﭽﺎﺭﺩ ﺷﺎﺭﮐﯽ، ﺑﺮﺕ ﮐﻨﺮﺍﺩ و ﮐﺎﻟﯿﻦ ﮐﺮﯾﺘﻮﻥ تهیه کننده، ﺩﺍﻧﯿﻞ ﻣﯿﻨﺎﻫﺎﻥ، ﺟﺎﻥ ﻓﺴﮑﻮ و ﻫﺎﺭﻭﯼ ﻭﺍﯾﻨﺴﺘﯿﻦ هم تعدادی از مدیران اجرایی تولید این سریال هستند که برای ساخت فصل اول آن ۹۰ میلیون دلار هزینه شده است، به اندازه بودجه Game of Thrones! اما بررسی های مختلفی نسبت به فصل اول منتشر شد که بعضی خوب و بعضی انتقادی بودند، بنابراین فصل دوم با سر و صدای کمتری منتشر شد. هزینه ی ساخت ۲۱ اپیزود Marco Polo در مجموع به ۲۰۰ میلیون دلار رسید که برای یک سریال مبلغ زیادی محسوب می شود.

Marco Polo

 

مارکو پولو در تاریخ: مارکو ﭘﻮﻟﻮ ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩ ﻭﻧﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺳﯿﺰﺩﻫﻢ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﻔﺮﻫﺎﯼ ﻣﺎﺭﮐﻮﭘﻮﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎ ﻧﺎﻡﻫﺎﯼ ﮐﺘﺎﺏ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻥ ﺁﺳﯿﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯿﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺩﺍﺷﺖ. ﻣﺎﺭﮐﻮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻋﻤﻮﯾﺶ، ﻧﯿﮑﻮﻟﻮ ﻭ ﻣَﻔﯿﻮ ﺑﻪ ﺁﺳﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻗﻮﺑﻼﯼﺧﺎﻥ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۲۶۹ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﻧﯿﺰ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﺭﮐﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﺪﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻋﻤﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺎﺭﮐﻮﯼ ۱۷ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺁﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪٔ ﮐﺸﺘﯽ، ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ۲۴ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻭﻧﯿﺰ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻨﺪ ﻭ ﻭﻧﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺟﻨﻮﺍ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻣﺎﺭﮐﻮ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢﺳﻠﻮﻟﯽﺍﺵ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ. او ۶۹ سال عمر کرد.

در حالی که Marco Polo لغو شد و ادامه نمی یابد، شبکه Netflix خودش را برای پخش سریال های جدید آماده می کند، سریال هایی مثل فصل دوم Sense8 (شروع از ۱۵ اردیبهشت)، Santa Clarita Diet (شروع از ۱۵ بهمن)، The OA (شروع از ۲۶ آذر)، The Defenders (شروع از ۲۰۱۷) و iron Fist (شروع از ۲۷ اسفند).

منبع: Deadline

Rating: 4.5. From 2 votes.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.