دیانا در فصل ششم Grimm

تیزر جدید فصل ششم سریال Grimm – دیانا وارد می رود!

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭی ﮐﻪ ﻧﯿﮏ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﯿﻢ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺷﺎﻥ ﺭﻧﺎﺭﺩ ﻭ رئیس گروه پنجه سیاه (با بازی ﺷﺎﻥ ﻃﻮﺏ) ﺑﻮﺩ. بعد از اینکه کنراد بناپارت در حال کشتن نیک بود، دیانا (دختر کاپیتان رنارد) با به دست گرفتن کنترل بدن رنارد، با یک شمشیر بناپارت را کشت. در لحظه ای که نیک و رنارد هر در شوک فرو رفته بودند فصل پنجم به پایان رسید. حال در فصل جدید قرار شاهد ادامه این ماجرا باشیم. امروز هم شبکه تلویزیونی NBC یک پرومو جدید از فصل ششم منتشر کرد که در آن صحنات جالبی از اپیزودهای آینده را نشان می دهد. ظاهرا در این فصل دیانا نقش بیشتری در داستان دارد ، اگر توجه کنید در یک صحنه می بینید که نیک با دیانا ملاقات و از او به خاطر دادن امید به آنها تشکر می کند. این در حالی است که پیش از این فکر می کردیم دیانا به عنوان یکی از دشمنان نیک ظاهر می شود! با این حال باید تا شروع پخش صبر کنیم تا مطمئن شویم.

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی شبکه، خلاصه ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ: “ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﻧﯿﮏ ‏(David Giuntoli) ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ، ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺭﻧﺎﺭﺩ ‏(Sasha Roiz‏) ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﺩ. ﻫﻨﮏ ‏(Russell Hornsby‏) ﻭ ﻭﻭ ‏(Reggie Lee) ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻮﻧﺮﻭ ‏(Silas Weir Mitchell) ﻭ ﺭﻭﺯﺍﻟﯽ ‏(Bree Turner‏) ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﭘﻮﺭﺗﻠﻨﺪ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ، ﺟﻮﻟﯿﺖ ‏(Bitsie Tulloch) ﻫﻢ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﻔﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻮﺏ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ.

ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺳﺮﯾﺎﻝ Grimm ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ David Giuntoli ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﮏ، Russell Hornsby ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﮏ، Silas Weir Mitchell ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﻧﺮﻭ، Sasha Roiz ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ رنارد، Reggie Lee ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮔﺮﻭﻫﺒﺎﻥ ﻭﻭ، Elizabeth Tulloch ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺟﻮﻟﯿﺖ، Bree Turner ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺭﻭﺯﺍﻟﯽ، Claire Coffee ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﺩﺍﻟﯿﻨﺪ ﻭ Jacqueline Toboni ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻭﺑﻞ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﮏ ﯾﮏ ﮔﺮﯾﻢ ﺍﺳﺖ اشاره کنیم.دانلود پرومو با کیفیت بالا: Download

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺳﺮﯾﺎﻝ Grimm ﺩﺭ ۱۳ ﻗﺴﻤﺖ، ﺍﺯ ۶ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ۲۰۱۶ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ NBC ﭘﺨﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ”Fugitive“ ‏(ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮﺍﺭﯼ) ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﻮﺳﻂ Aaron Lipstadt ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ David Greenwalt & Jim Kouf ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ “The End” ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ۳۱ ﻣﺎﺭﺱ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ Grimm ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻫﺪ. تصاویر اپیزود اول را می توانید در این لینک ببینید.

Rating: 4.0. From 1 vote.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.