فیلم Ghost In The Shell: نگاهی تازه به ﺍﺳﮑﺎﺭﻟﺖ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﻮﻥ

اگر بخاطر داشته باشید در اواخر آبان ماه، یک تریلر رسمی از فیلم Ghost In The Shell منتشر شد که بواسطه آن نگاهی اجمالی به ماجراها و فضای فیلم داشتیم. با استناد به تریلر و ویدوهای منتشر شده، در ایـن فیلم قرار است شاهد ماجرایی مهیج و پر زد و خورد باشیم! اما شاخص ترین ویژگی این فیلم حضور ﺍﺳﮑﺎﺭﻟﺖ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﻮﻥ (Scarlett Johansson) به عنوان بازیگر نقش اصلی در آن است، ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﻮﻥ پیش از این بواسطه حضور درخشانش در فیلم های MCU و مخصوصا فیلم Lucy، نشان داد که لیاقت حضور در فیلم ها و عناوین درخشان تری را دارد. حال در فیلم Ghost In The Shell قرار است این بازیگر حرفه ای را در نقشی متفاوت ببینیم.

ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﻧﮕﺎﯾﯽ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﺎﻣﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮﻭ ﺍﺳﺖ که داستان آن در ﺁﯾﻨﺪﻩﺍﯼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻤﻞ ﺩﺭﻭﻥﮐﺎﺷﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﯼ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﺑﺎﺕﻫﺎی انسان نما ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. داستان فیلم Ghost In The Shell در مورد ﯾﮏ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﺎﯾﺒﻮﺭﮔﯽ (با بازی ﺍﺳﮑﺎﺭﻟﺖ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﻮﻥ) است که ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﺧﻼﻓﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ. ﺍﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﮔﺮﺍﯾﺎﻥ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺳﺎﯾﺒﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

چند ساعت قبل تصویری از این فیلم توسط Empire منتشر شد که در آن می توانیم نگاهی تازه به کاراکتر اسکارلت جوهانسون داشته باشیم، این تصویر را می توانید در ابتدای پست مشاهده می کنید. قابل توجه است که ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﻭﯾﻨﮑﺎﺕ ‏(ﺳﺮﯾﺎﻝ Westworld ﻭ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻼﻍ‏)، ﮊﻭﻟﯿﺖ ﺑﯿﻨﻮﺵ ‏(ﻓﯿﻠﻢ Godzilla 2014 ﻭ ﮐﭙﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ‏)، ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﯿﺖ ‏(ﻓﯿﻠﻢ The Driver‏)، ﺭﯾﻼ ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ ‏(ﺳﺮﯾﺎﻝ Arrow‏)، ﺯﯾﻮﯾﺮ ﻫﻮﺭﻥ، ﮐﺎﺋﻮﺭﯼ ﻣﻮﻣﻮﺋﯽ ﻭ ﺗﺎﮐﺸﯽ ﮐﯿﺘﺎﻧﻮ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

این فیلم به کارگردانی ﺭﻭﭘﺮﺕ ﺳﻨﺪﺭﺯ قرار است ﺍﺯ ۳۱ ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۷ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۹۶ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺎﺭﺍﻣﻮﻧﺖ ﭘﯿﮑﭽﺮﺯ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ.

No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.