روگ وان Moana باکس آفیس

گزارش باکس آفیس: شروع 155 میلیونی Rogue One؛ شورش در باکس آفیس آغاز شد!

گزارش جدید باکس آفیس منتشر شد و طبق انتظارمان فیلم سینمایی روگ وان در جایگاه اول باکس آفیس آخرهفته قرار گرفت. این فیلم که در اولین روز اکرانش ۷۱ میلیون دلار فروخت، با در اختیار داشتن ۴,۱۵۷ سینما، آخرهفته را با ۱۵۵ میلیون دلار به پایان رساند و یک افتتاحیه آتشین را به نام خود ثبت کرد. فروش داخلی روگ وان در روز جمعه ۷۱ میلیون، در روز شنبه ۴۶ میلیون و امروز ۳۷ میلیون بوده است. روگ وان در خارج از خاک ایالات متحده ۱۳۵,۵ میلیون فروخت که فروش نهایی آنرا تنها پس از سه روز اکران به ۲۹۰,۵ میلیون دلار رساند که رقم خوبی برای این فیلم محسوب می شود.

همانطور که احتمالا می دانید Rogue one یک اسپین آف از فرانچایز Star wars است و با بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شده. در این فیلم بازیگران مختلفی از جمله ﻓﻠﯿﺴﯿﺘﯽ ﺟﻮﻧﺰ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺟﯿﻦ ﺍﺭﺳﻮ، ﺩﯾﻪ ﮔﻮ ﻟﻮﻧﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺷﻮﺭﺷﯽ، ﺭﯾﺰ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﻮﺩﯼ ﺭﻭﮎ، ﺑﻦ ﻣﻨﺪﻟﺴﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺁﺩﻣﯿﺮﺍﻝ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ، ﺩﯾﻪﮔﻮ ﻟﻮﻧﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺁﻧﺪُﺭ، ﺑﻦ ﻣﻨﺪﻟﺴﻮﻥ، ﺩﺍﻧﯽ ﯾﻦ، ﺟﺎﯾﻨﮓ ﻭﻥ، ﻓﺎﺭﺳﺖ ﻭﯾﺘﺎﮐﺮ، ﻣﺪﺱ ﻣﯿﮑﻠﺴﻦ، ﺁﻟﻦ ﺗﻮﺩﯾﮏ ﻭ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎﻥ ﺁﺭﯾﺲ نقش آفرینی می کنند.

انیمیشن Moana در چهارمین هفته اکرانش با در اختیار داشتن ۳,۵۸۷ سینما ۱۱٫۶ میلیون دلار دیگر فروخت و فروش داخلی خودش را به ۱۶۱٫۸ میلیون دلار رساند. Moana در خارج از آمریکای شمالی هم تاکنون ۱۱۸٫۴ میلیون فروخت است که فروش بین المللی آنرا در مجموع به رقم ۲۸۰ میلیون رسانده است. ﺍﺯ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﺋﻮﺋﯽ، ﺁﻟﻦ ﺗﻮﺩﯾﮏ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻫﯽ ﻫﯽ ﺧﺮﻭﺱ، ﺟﺎﻣﯿﻦ ﮐﻠﻤﻨﺖ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﻣﺎﺗﻮﺁ، ﻧﯿﮑﻮﻝ ﺷﺮﺯﯾﻨﮕﺮ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﻨﺎ، ﺗﻤﻮﺭﺍ ﻣﻮﺭﯾﺴﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺭﺋﯿﺲ ﺗﻮﯼ، ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎ ﺳﻮ ﻭ Auli’i Cravalho ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺍﻧﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﯿﻢ.

جایگاه سوم به فیلم کمدی Office Christmas Party تعلق دارد که در دومین تعطیلاتش با در اختیار داشتن ۳,۲۱۰ سینما ۸٫۴ میلیون دلار فروخت و بعد از ده روز اکران به فروش کلی ۳۱٫۵ میلیون دلار رسید. مجموع فروش داخلی و جهانی این فیلم امروز به ۵۱٫۳ میلیون دلار رسید. ﻓﯿﻠﻢ Office Christmas Party ﺭﻭﺍﯾﺘﮕﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﯼ T.J. Miller ﺍﺳﺖ. ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻭﻝ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ Zenotek ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﮐﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺵ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﮐﻠﯽ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﯾﮏ ﺟﺸﻦ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ باعث ایجاد صحنه های خنده داری در فیلم می شود.

در روز جمعه، در کنار فیلم روگ وان، Collateral Beauty هم کار خودش را آغاز کرد اما نتوانست به فروش آن برسد. این فیلم در ۳,۰۲۸ سینما تنها ۷ میلیون دلار فروخت و در جایگاه چهارم قرار گرفت. فروش خارج از آمریکای Collateral Beauty هم در این تعطیلات ۴٫۶ میلیون دلار بوده است. این فیلم درام با بودجه ۳۶ میلیون دلاری ساخته شده است و ﺍﺯ ستارگان آن ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻭﯾﻞ ﺍﺳﻤﯿﺖ ‏(ﺟﻮﺧﻪ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﻭ Men in Black II)، ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻧﻮﺭﺗﻮﻥ ‏(ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﻟﮏ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ‏)، ﮐﯿﺖ ﻭﯾﻨﺴﻠﺖ ‏(ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ‏)، ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﻨﯿﺎ ‏(ﻣﺮﺩ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﯼ‏)، ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﺮﯾﺲ ‏(ﺍﺳﮑﺎﯼﻓﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﭙﮑﺘﺮ‏) ﻭ ﮐﯿﺮﺍ ﻧﺎﯾﺘﻠﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﯿﻢ.

Fantastic Beasts 2016

فیلم Fantastic Beasts and Where To Find Them این هفته به جایگاه پنجم سقوط کرد و تنها ۵٫۰۳ میلیون دلار فروخت. فروش داخلی این فیلم در آخرین بروزرسانی باکس آفیس، بعد از ۳۱ اکران، به ۲۰۷٫۶ میلیون دلار رسید، فروش خارج از آمریکای آن هم تا امروز ۵۰۹٫۸ میلیون بوده است. این فیلم که با بودجه ۱۸۰ میلیون دلاری ساخته شده تاکنون ۷۱۷٫۴ میلیون دلار فروخته است. ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ Fantastic Beasts ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺩﯼ ﺭﺩﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﻮﺕ ﺍﺳﮑﻤﻨﺪﺭ، ﺟﺎﻥ ﻭﯾﺖ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺮﯼ ﺷﺎﻭ ﭘﺪﺭ، ﺭﺍﻥ ﭘﺮﻟﻤﻦ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻧﺎﺭﻟﮏ، ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﻭﺍﺗﺮﺳﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﭘﻮﺭﭘﺮﺗﯿﻨﺎ ﮔﻠﺪﺳﺘﯿﻦ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﯿﻨﺎ، ﺁﻟﯿﺴﻮﻥ ﺳﻮﺩﻭﻝ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮐﻮﯾﯿﻨﯽ ﮔﻠﺪﺳﺘﯿﻦ، ﺩﻥ ﻓﻮﮔﻠﺮ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺟﯿﮑﻮﺏ ﮐﻮﺍﻟﺴﮑﯽ، ﺍﺯﺭﺍ ﻣﯿﻠﺮ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮐﺮﯾﺪﻧﺲ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﻣﻮﺭﺗﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﯼ ﻟﻮ ﻭ ﮐﺎﻟﯿﻦ ﻓﺎﺭﻝ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﯿﻮﺍﻝ ﮔﺮﯾﻮﺯ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

جایگاه ششم به فیلم Manchester by the Sea تعلق گرفته است که در پنجمین هفته اکرانش ۴٫۱ میلیون دلار فروخت و به فروش داخلی ۱۴ میلیونی رسید. در جایگاه هفتم هم فیلم موزیکال La La Land قرار گرفته که در این تعطیلات با افزایش فروش، ۴ میلیون دلار فروخت و بعد از ده روز اکران به فروش کلی ۵,۲ میلیون دلار رسید.

فروش دیگر فیلم ها هم هم بصورت زیر بوده است:

هشتم- فیلم Arrival
فروش: ۲,۷۷۵,۰۰۰ دلار
فروش کلی: ۸۶,۴۶۸,۳۶۷ دلار
هفته: ششم

نهم- فیلم Doctor Strange
فروش: ۲,۰۳۶,۰۰۰ دلار
فروش کلی: ۲۲۶,۰۸۶,۰۲۷ دلار
هفته: هفتم

دهم- فیلم Nocturnal Animals
فروش: ۱,۳۹۱,۳۸۰ دلار
فروش کلی: ۸,۸۱۲,۷۴۶ دلار
هفته: پنجم

یازدهم- انیمیشن Trolls
فروش: ۱,۳۰۰,۰۰۰ دلار
فروش کلی: ۱۴۷,۳۵۵,۹۳۷ دلار
هفته: هفتم

No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.