فیلم سینمایی THe Bye Bye Man 2017

معرفی فیلم سینمایی The Bye Bye Man

ﺳﺒﮏ ﻓﯿﻠﻢ Bye Bye Man: ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ, ﻣﻬﯿﺞ

ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﯽ: ۹۶ دقیقه, بالای ۱۳ سال

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢ: ﺳﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﻣﺮﻣﻮﺯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺩﯼ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ Bye Bye Man ﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍً ﻗﺪﺭﺗﯽ ﻣﺎﻓﻮﻕ بشری ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ذهن ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻋﻠﺖ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻗﺘﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺣﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ Bye Bye Man ‏(ﺁﻏﺎﺯ ﺍﻭ‏) ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺭﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺍﻭ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ، ﭼﻮﻥ ﺍﮔﺮ Bye Bye Man ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺸﺎﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﻨﺪ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯼ ﺑﺎﯼ ﮐﻨﻨﺪ!
حال آنها موفق می شوند که خود را نجات دهند؟ آیا بای بای من را نابود می کنند؟

ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ: Douglas Smith در نقش ﺍﻟﯿﻮﺕ، Lucien Laviscount در نقش جان، Cressida Bonas در نقش ساشا، Doug Jones در نقش بای بای من، Michael Trucco در نقش ﻭﯾﺮﮊﯾﻞ، Faye Dunaway در نقش بیوه ردمون، Erica Tremblay در نقش آلیس، Marisa Echeverria در نقش ترینا، Jenna Kanell در نقش کیم، Ava Penner در نقش آنا Nicholas Sadler در نقش پروفسور کوپر، Martha Hackett.

ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﮐﺮﺍﻥ: ۱۳ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ۲۰۱۷ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ۲۴ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ

کارگردان: Stacy Title / نویسنده: Robert Damon Schneck (داستان کوتاه), Jonathan Penner (فیلمنامه)


فیلمی مهیج و ترسناک، با آغازی آرام، ماجرایی هیجان انگیز و پایانی نامشخص (البته هنوز). در این فیلم با سه دانشجوی کنجکاو همراه می شویم که از سر کنجکاوی پا به یک افسانه وحشتناک می گذارند و با انسانی روبرو می شوند که قدرتی مافوق بشر دارد، موجودی که قادر به کنترل مغز است و به Bye Bye Man معروف شده است. یعنی اگر او را دیدید، با زندگی خداحافظی کنید. تا امروز سه تریلر رسمی و چندین کلیپ از فیلم منتشر شده که همه آنها خبر از فیلمی ترسناک و دیدنی می دهند. البته مدت زمان زیادی تا شروع اکران نمانده و بزودی اطلاعات دقیق تری بدست می آوریم.

ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ: ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ, ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺎﮐﺲ آفیس: ۶ میلیون دلار / —

ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ:

¤ تریلر نهایی و تصاویر فیلم بای بای من منتشر شد

لینک های دانلود: بزودی (هنوز منتشر نشده است)

ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻭ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﺭﺳﻤﯽ:The Bye Bye Man 2017

No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.