تصاویر دیدنی از اولین اپیزود سریال 24: Legacy | میراث 24

شبکه تلویزیونی FX امروز تصاویری جدید و دیدنی از اولین اپیزود سریال ۲۴: میراث را در اختیار طرفداران سریال های بی نظیر ۲۴ قرار داد تا کمی با کاراکترهای فصل جدید آشنا شوند. بواسطه این تصاویر می توانیم نگاهی داشته باشیم به شخصیت های حاضر در این سریال ۱۲ قسمتی که پخش آن قرار است از پنجم فوریه ۲۰۱۷ آغاز شود. در ادامه نگاهی هم به داستان این سریال و بازیگران آن خواهیم داشت، پس تا انتها همراه ما باشید.

داستان ۲۴: میراث (Legacy) از این قرار است که: “ماجرا ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﯼ Live Another Day ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﺷﯿﻨﮕﺘﻦ، ﺩﯼ. ﺳﯽ. ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺭﯾﮏ ﮐﺎﺭﺗﺮ ‏(ﺑﺎ ﺑﺎﺯﯼ Corey Hawkins) ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺭﻫﺒﺮ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ، ﺷﯿﺦ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ، ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ باز می گردد. ﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯگشت به کشورش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻭ ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺪﻑ ﯾﮏ ﻋﺪﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻼﻓﯽ ﻣﺮﮒ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﻭ ﺗﻮﻗﻒ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺑﻪ CTU ‏(ﯾﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺿﺪ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‏) ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ…” ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺎﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﻬﯿﺞ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺮﺍﺙِ ﺳﺮﯾﺎﻝ ۲۴ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ سریال جدید ۲۴ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ Corey Hawkins ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﺭﯾﮏ ﮐﺎﺭﺗﺮ بازی نقش اول سریال، Dan Bucatinsky ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﻧﺪﯼ، Anna Diop ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﮑﻮﻝ ﮐﺎﺭﺗﺮ، Charlie Hofheimer ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﺭﮐﻮﺱ ﮔﺮﺍﯾﻤﺰ، Miranda Otto ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺭﺑﮑﺎ ﺍﯾﻨﮕﺮﺍﻡ، Teddy Sears ‏(ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺯﻭﻡ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻓﻠﺶ‏) ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮐﯿﺖ ﻣﻮﻟﯿﻨﺰ، Raphael Acloque ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﺩ، Ashley Thomas ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﮐﺎﺭﺗﺮ، Sheila Vand ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﻼ، Bailey Chase ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻣﺎﺱ، Zeeko Zaki ﻭ Laith Nakli ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﯿﻢ. لازم به ذکر است که Robert Cochran ﻭ Joel Surnow ﻫﻢ ﺧﺎﻟﻘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

همانطور که پیش از این هم اشاره کردیم، این سریال با بودجه ۳۵ میلیون دلاری ساخته شده و پخش آن قرار ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۲۰۱۷ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ۱۷ ﺑﻬﻤﻦ ۹۵ در شبکه Fx ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ. پیشنهاد می کنم در کنار تصاویر، حتما تریلر رسمی و پوستر جدید این سریال را هم ببینید.

24 Legacy سریال 24 Legacy
24 میراث فصل اول 24 Legacy
24 Legacy سریال 24 Legacy
سریال 24
24 Legacy
No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.